Obchody Uroczystości Św. Siostry Faustyny
5 października 2023

Tego dnia św. Siostra Faustyna wypraszała pielgrzymom wiele łask w naszym sanktuarium, gdzie ponad 90. lat temu usłyszała polecenie, by wymalować obraz Bożego Miłosierdzia (por. Dz. 47). Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia o 15:00, Eucharystia, adoracja Najświętszego Sakramentu były przestrzenią działania Jezusa Miłosiernego w ludzkich sercach, tak spragnionych Jego miłosiernej miłości.