ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

„Jezus: Duszo w ciemnościach pogrążona, nie rozpaczaj, nie wszystko jeszcze stracone, wejdź w rozmowę z Bogiem swoim, który jest Miłością i Miłosierdziem samym…” (Dz. 1486)


Nie tylko „nie wszystko stracone”, ale niewyobrażalnie wiele do zyskania. Oktawę Wielkanocną wieńczy Święto, o które prosił sam Pan Jezus. To dzień, w którym możemy dostąpić całkowitego odpuszczenia win i kar. To dzień, w którym Jezus Miłosierny, spoglądając na nas czułym spojrzeniem, zastawia obficie stół łask i darów. Usiądźmy tego dnia z Panem do stołu i cieszmy się Jego nieopisaną Miłością. Mówmy też naszym bliskim o tym wielkim wydarzeniu – niech ich też nie zabraknie na Jezusowej uczcie. Bo, jak powiedział sam Pan: „nie wszystko jeszcze stracone”!

Także i w naszym Sanktuarium, w miejscu, w którym Pan Jezus objawił się św. Siostrze Faustynie prosząc o namalowanie obrazu oraz ustanowienie Święta Miłosierdzia w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, w sposób szczególny będziemy obchodzić ten dzień. Zapraszamy do wspólnego świętowania!