31. ROCZNICA BEATYFIKACJI SIOSTRY FAUSTYNY

„Nie zapomnę o tobie, biedna ziemio, choć czuję, że cała natychmiast zatonę w Bogu, jako w oceanie szczęścia; lecz nie będzie mi to przeszkodą wrócić na ziemię i dodawać odwagi duszom, i zachęcać je do ufności w miłosierdzie Boże.” (Dz. 1582)

18 kwietnia 1993 roku miało miejsce wyjątkowe wydarzenie – wyniesienie Siostry Faustyny Kowalskiej do chwały ołtarzy, czyli jej beatyfikacja. Wspominamy dziś z wdzięcznością ten wyjątkowy dzień, dziękując miłosiernemu Bogu za dar jej życia i posłannictwa.

Warto też, z okazji kolejnej rocznicy beatyfikacji Siostry Faustyny, przypomnieć kilka ważnych dat:

- 5 października 1938 – Siostra Faustyna zmarła w krakowskim domu Zgromadzenia, w opinii świętości;

- 21 października 1965 roku bp Julian Groblicki, delegowany przez metropolitę krakowskiego kard. Karola Wojtyłę, uroczystą sesją rozpoczął proces informacyjny o życiu i cnotach Siostry Faustyny;

- 25 listopada 1966 roku przeniesiono doczesne szczątki Sługi Bożej z grobowca na cmentarzu zakonnym do kaplicy sióstr w krakowskich Łagiewnikach;

- 20 września 1967 roku uroczystej sesji kończącej proces informacyjny na szczeblu diecezji przewodniczył kard. Karol Wojtyła;

- 31 stycznia 1968 roku Kongregacja dla Spraw Świętych otwarła proces beatyfikacyjny;

- 7 marca 1992 roku Ojciec Święty Jan Paweł II promulgował dekret o heroiczności cnót;

- 21 grudnia 1992 roku – Ojciec Święty Jan Paweł II wydał dekret o cudzie i wyznaczył datę beatyfikacji na 18 kwietnia 1993 roku w Rzymie.