Dokładnie 125 lat temu, tj. 13 kwietnia 1899 roku, Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia przyjechały do Płocka, aby tutaj – w domu zakonnym przy Starym Rynku – kontynuować dzieło zainicjowane wcześniej przez Instytut Bożej Miłości. Datę tę przyjmuje się, jako oficjalną dla rozpoczęcia działalności Zgromadzenia w Płocku.

Na samym początku, tj. w 1899 roku, płocki Dom Miłosierdzia liczył sobie 8 sióstr. Swoją codzienną posługą w Zakładzie Anioła Stróża (tak nazwany został Dom Miłosierdzia) pomagały one dziewczętom wymagającym odnowy moralnej – uczyły sumiennej i uczciwej pracy oraz pomagały w odkrywaniu miłosiernej miłości Boga w codzienności. Życie w Zakładzie Anioła Stróża koncentrowało się zatem wokół modlitwy i pracy, która była głównym narzędziem wychowawczym.

Ogromnym wsparciem – tak duchowym, jak również i materialnym, w pierwszych latach działalności Zakładu i obecności Zgromadzenia w Płocku, służył Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski. Był on częstym gościem domu płockiego, jak również wygłaszał konferencje dla dziewcząt i przewodniczył comiesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu (w Zakładzie Anioła Stróża mieszkało wówczas około 100 dziewcząt).

Siostra Faustyna Kowalska przyjechała do domu zakonnego w Płocku w maju lub czerwcu 1930 roku – miała wówczas 25 lat. Pracowała wówczas w sklepie piekarniczym oraz posługiwała w kuchni i piekarni.

To właśnie tutaj, w oficynie płockiego klasztoru, Pan Jezus poprosił ją o namalowanie obrazu, który dzisiaj znamy jako Obraz Jezusa Miłosiernego. I chociaż w skutek rozmaitych wydarzeń historycznych (Siostry zostały eksmitowane 22 czerwca 1950 roku – miały zaledwie godzinę na spakowanie się i opuszczenie klasztoru; do Płocka Zgromadzenie powróciło dopiero 25 czerwca 1990 roku) wspomnianej oficyny już nie ma – miejsce objawienia pozostaje ważnym punktem na mapie Płocka. Budowane obecnie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego wraz z Kaplicą Objawienia pozwala pielgrzymom z rozmaitych stron Polski i świata spotykać się z Jezusem Miłosiernym dokładnie w tym samym miejscu, w którym niegdyś spotykał się On z św. Siostrą Faustyną.