Wielka Sobota. - W czasie adoracji powiedział mi Pan: Bądź spokojna, córko Moja, to dzieło miłosierdzia Moim jest […] (Dz. 1667)

Wielka Sobota jest czasem Wielkiej Ciszy. Ciszy, jakiej świat nigdy wcześniej nie słyszał i już nigdy nie usłyszy. Jakże trudno odnaleźć się w niej po wydarzeniach Wielkiego Piątku. Ale przecież TYLE się wówczas wydarzyło…

To właśnie w Wielką Sobotę Maryja przytuliła do serca każdego z nas i przeniosła w ramionach, jak czuła Matka, przez mrok do poranka Zmartwychwstania. Jakże więc potrzeba nam odwagi zawierzania Jej w mrokach codzienności…

To także w Wielką Sobotę Jezus zszedł do Otchłani. I szukał tam tego, który jako pierwszy zawinił Jego cierpieniu - Adama. Czy wyobrażasz sobie twarz i zdziwienie Adama, który w przerażającym mroku i beznadziei, w czasie, który nawet nie jest już czekaniem, nagle widzi jaśniejącą Twarz Zbawiciela i Jego wyciągnięte, silne ręce? Jakże potrzeba nam takiego zaskoczenia w codzienności…

To w Wielką Sobotę Jezus, jako Człowiek, pozostawał w Grobie. W tym Misterium jest niezwykle ważny fakt. Prosty, ale jakże często pomijany. Zmartwychwstanie nie przychodzi od razu po Śmierci. Potrzebny jest czas ciszy i beznadziei. Czas mroku, nicości. „Bez-czas”, który jest czasem "pomiędzy". I jest on chyba trudniejszy niż samo umieranie. Bo o ile w cierpieniu można krzyczeć, można się buntować lub mieć nadzieję, o tyle w tym "nie-czasie" nie ma już nic. Bo przeciw czemu się buntować? Względem czego mieć nadzieję? W takim momencie można tylko jedno: trwać. Po prostu trwać. Jakże potrzeba nam umiejętności takiego trwania…

W ciszy Wielkiej Soboty dajmy się poprowadzić Nadziei ku nadchodzącemu Wschodowi Słońca…

***

INFORMACJE:

1. W Sanktuarium nie sprawujemy celebracji liturgicznych związanych z Triduum Paschalnym. 

2. W Wielką Sobotę Adoracja Krzyża od godz. 11.00 do ok. 15.20 (zakończenie po Godzinie Miłosierdzia).

3. Spowiedź Święta  w dni Triduum Paschalnego odbywać się będzie w godz.: 10.00-13.00 oraz 14.00-15.00.