5 sierpnia – Uroczystość Matki Bożej Miłosierdzia

Ten dzień to święto patronalne Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Misją apostolską sióstr jest troska o kobiety i dziewczęta zagubione moralnie oraz głoszenie orędzia o Bożym Miłosierdzia na wzór Maryi, wiernej uczennicy Jezusa. Radością Maryi i radością sióstr jest przyprowadzanie wszystkich do źródła Miłosierdzia. Z taką radością gościłyśmy ostatnio w sanktuarium pielgrzymów z Togo, którzy gorącym i otwartym sercem przyjęli Dobrą Nowiną o Bogu, Ojcu bogatym w miłosierdzie.