Przed 91. rocznicą...

Zapraszamy do uczestnictwa w Rekolekcjach: Doświadczyć Bożego Miłosierdzia od 19 do 21 lutego o godz.17:00, które są duchowym przygotowaniem do obchodów 91. rocznicy pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego św. Siostrze Faustynie w Płocku.