Podaję ludziom naczynie...

Jak każdego 22 dnia miesiąca zapraszamy Was, drodzy czciciele Bożego Miłosierdzia, na uroczystą Eucharystię, podczas której będziemy dziękować dobremu Bogu za dar obrazu Jezusa Miłosiernego, o którym czytamy w Dzienniczku św. Siostry Faustyny słowa skierowane do niej przez Jezusa: Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie (Dz. 327). Mszy Świętej będzie przewodniczył i homilię wygłosi Ks. prof. zw. dr hab. Wojciech Góralski. 

Przypominamy, że za nawiedzenie Sanktuarium 22. dnia każdego miesiąca można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, przyjęcie komunii świętej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Warunkiem uzyskania takiego odpustu jest uczestniczenie w nabożeństwie do Bożego Miłosierdzia lub przynajmniej odprawienie medytacji zakończonej Modlitwą Pańską, Wyznaniem wiary i wezwaniem Jezusa Miłosiernego (na przykład: Jezu ufam Tobie).

Ten dzień jest również dobrą okazją, aby podziękować Wam wszystkim, którzy duchowo i materialnie wspieracie dzieło rozbudowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku.