Nowenna przed 87. rocznicą
pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego

W poniedziałek 13 lutego rozpoczniemy nowennę złożoną z Mszy świętych, której celem jest przygotowanie naszych serc do owocnego przeżycia 87 rocznicy pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego św. Siostrze Faustynie w Płocku. Uroczyste wspomnienie tego wydarzenia będziemy świętować 22 lutego br. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w nowennie oraz do zapoznania się z porządkiem nabożeństw w dniu Uroczystości. Tematem przewodnim nowenny jest: Miłosierdzie darem Ducha Świętego "dla nas i całego świata".

MIŁOSIERDZIE DAREM DUCHA ŚWIĘTEGO "DLA NAS I CAŁEGO ŚWIATA"

13 luty 2018
PIERWSZY DZIEŃ NOWENNY
Duch Święty – Miłosierdzie: Duch Miłosierdzia ks. Marek Wilczewski

14 luty 2018
DRUGI DZIEŃ NOWENNY

Widzieć świat tak, jak widzi go Bóg – Miłosierdzie: dar mądrości ks. Jarosław Kwiatkowski

15 luty 2018
TRZECI DZIEŃ NOWENNY
Poznać Boga, zrozumieć świat – Miłosierdzie: dar rozumu ks. Grzegorz Zakrzewski

16 luty 2018
CZWARTY DZIEŃ NOWENNY
Sztuka dobrego życia – Miłosierdzie: dar rady – ks. Grzegorz Kaczorowski

17 luty 2018
PIĄTY DZIEŃ NOWENNY 
Wolność od lęku – Miłosierdzie: dar męstwa – ks. Grzegorz Kaczorowski

18 luty 2018
SZÓSTY DZIEŃ NOWENNY 
Poznać tajemnice Boga – Miłosierdzie: dar umiejętnmości – ks. prof. Bogdan Czupryn

19 luty 2018
SIÓDMY DZIŃ NOWENNY 
Zobaczyć Oblicze Ojca – Miłosierdzie: dar pobożności – ks. Tomasz Brzeziński

20 luty 2018
ÓSMY DZIEŃ NOWENNY
Doświadczyć miłości Boga – Miłosierdzie: dar bojaźni Bożej – ks. Jarosław Kamiński

21 luty 2018
DZIEWIĄTY DZIEŃ NOWENNY 
Zaufanie Bogu owocem życia w Duchu Świętym – ks. Łukasz Zdunkiewicz 

PRZED KAŻDĄ MSZĄ ŚWIĘTĄ, O GODZ. 16:40, ZAPRASZAMY NA NABOŻEŃSTWO KU CZCI BOŻEGO MIŁOSIERDZIA